OICSOFT
Công ty nghiên cứu và giải pháp phần mềm
VỀ CHÚNG TÔI
Phân tích nghiệp vụ
Rất nhiều start-ups là đối tác của chúng tôi họ không có nhân viên kỹ thuật, and chúng tôi hiểu làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi nghiên cứu những đặc điểm riêng trong từng dự án của khách hàng, và xây dựng hoàn toàn quy trình phát triển sản phẩm cho những khách hàng không phải là dân kỹ thuật của mình.
Quy trình chuyên nghiệp
Những năm qua, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và đã tìm ra rất nhiều giải pháp cho các vấn đề đó một cách hiệu quả. Đấy là cách mà chúng tôi hoàn thiện quy trình phát triển các sản phẩm phần mềm. Hiện tại, chúng tôi có thể tự tin đảm bảo với khách hàng chất lượng và thời gian phát triển sản phẩm.
Tối đa hóa tốc độ
Trước khi khách hàng của chúng tôi nhận bàn giao sản phẩm cuối cùng, chúng tôi có thể nhanh chóng đưa đến cho khách hàng các sản phẩm mẫu nhanh tróng. Do đó khách hàng của chúng tôi có thể kiểm tra những đặc tính quan trọng nhất của sản phẩm trước khi nó được hoàn thiện
Chi phí và giá trị
Quá trình phát triển phần mềm truyền thống là một kênh đầu tư lớn, và thậm chí còn tiểm ẩn nhiều rủi ro hơn cho khách hàng. Tuy nhiên chúng tôi OICSoft với chuyên môn của mình sẽ làm hạn chế rủi ro và mang lại lợi nhuận tối đa trong khoản ngân sách của khách hàng.
Thực thi nhanh chóng
Với một lượng lớn các tài nguyên phần mềm, công cụ, và con người. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tham gia vào các dự án của khách hàng ngay lập tức khi có yêu cầu.
Hỗ trợ ý tưởng
Chúng tôi nhìn vào mô hình kinh doanh của khách hàng và đối tượng mục tiêu của khách hàng với một cái nhìn thật nhất. Điều này giúp cho chúng tối có thể tạo ra những giải pháp phần mềm giúp khách hàng và đối tượng mục tiêu của khách hàng hài lòng.
PROJECTS
PROJECTS
LIÊN HỆ
OICSOFT